niedziela, 1 marca 2020

Figurkowy Karnawał Blogowy ed. #66: Renowacja - Podsumowanie

Bahior na łamach swojego bloga The Dark Oak podsumował #66 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, oryginalny możecie przeczytać TUTAJ.
qc

Stało się! 
Dziś w kalendarzach gruchnął nam pierwszy dzień marca, w związku z czym czas podsumować nasze lutowe wyzwanie i przekazać pałeczkę wodzireja karnawału dalej. 

W minionym miesiacu, jako gospodarz szedziesiątej szóstej edycji zaproponowałem temat: 


Renowacja

Nieliczne, ale jakże zacne grono, podniosło rękawice. 
Przed Wami renowatorzy (w kolejności zgrubsza losowej):

Niezawodny QC podał renowacji swój warsztat - wygląda on teraz naprawdę imponująco.

Potsiat wymalował ponadczasowe i jakże przaśne squigi - ciężko się nie uśmiechnąć patrząc na ich rozkoszne pyski.

Dziad z Lasu odrestaurował zmęczonego nekromante - wygląda, jakby go żywcem wyjęto z okładki klasycznych nieumarlych ;)

Pragmatyczny Pepe odmalował Lich'a - ocenę zostawił widzom, ale podpowiem wam, że wygląda naprawdę zacnie.

Dustbrothers przemalowali TIE z barw Nowego Porządku na klasyczne Imperium - dodatkowo możecie znaleźć tam reportarz krok po kroku.

Tomek pochwalił się przemalowaną pajęczą jazdą goblinów - ale zrobił to tylko w komentarzu na FB, więc nie będzie tu linka.

Ja wybrałem się w sentymantalną podróż na dno szuflady odmalowując bande Snotlingów

Wszystkim uczestnikom tej edycji gratuluję i dziękuję za udział. 

W marcu wodzirejką Karnawału zostaje Viluir z bloga Rzuć 90k6!. Tam możecie wypatrywać tematu następnej edycji, która pojawi się już o czternastej pod tym adresem. 
Has become!
Today the calendars played for us on the first day of March, so it's time to sum up our February challenge and pass the carnival stick over.

Last month, as the host of the sixty-sixth edition, I proposed a topic:


Renovation

A small but noble group raised their gloves.
Renovators (in roughly random order):

The reliable QC has renovated its workshop - it looks really impressive now.

Potsiat painted the timeless and how unleavened squigs - it's hard not to smile looking at their delicious faces.

Dziad z Lasu has restored a tired necromancer - he looks like he was taken out of the cover of classic undead;)

Pragmatic Pepe repainted Lich - rating left viewers but I will tell you that he looks really good.

Dustbrothers repainted the TIE from the colors of the New Order to the classic Empire - you can also find a reporter step by step there.

Tomek boasted of the repainted spider goblin ride - but he did it only in the commentary on FB so there will be no link here.

I went on a sentimental journey to the bottom of the drawer, painting a band of Snotlings

Congratulations to all participants of this edition and thank you for participating.


In March, Viluir from the blog Rzuć 90k6 becomes the leader of the Carnival! There you can look out for the topic of the next edition.